top of page

Welkom

WELKOM op de site van 

CV De Foetelaers

In 1947 hauw Zitterd ziene optoch, en in 1948 kreeg Bor en Zöstere veur den eesjte keer van ze laeve eine echte carnavalsoptoch. Nuujsjtadt koos toen neit achterblieve en in 1949 woord ein vastelaovesvereininging mit de naam De Foetelaers opgerich.

De oprichters van os vastelaovesvereiniging toen der tied ware, Thjeu Feller, en Baer Moors die nao ein gesjprek aan de teek euver ginge tot ‘t ronsele van lede en die veerteen daag veur de vastelaovend, op 15 janewari 1950 compleet waor. In dit tiedsbesjtek woord eine prins gezuik en gevonje in de persoon van Sjang Engelen, eine sjlager gemaak door Eedje Penders, ein proclemasie gesjreve door Joep van de Leeuw en der volgde eine optoch van veerteen wages. De eesjte Prins en later Vors Sjang Engelen maakte zelf ’t prinsepak en zorgde veur de elf Mötsje van de Raod van Elf. Jo Rademakers zörgde veur de eesjte vastelaoveszitting. De eesjte sjtap waor gezat en zo ging ’t jaorliks baeter.

In 1953 woord Prins Eduard I Penders gekaoze mer vanwaege de watersnoodramp woord geine vastelaovend gevierd.

Den eejste Vors waor Jo Rademakers, gevolg door Zef van den Heuvel, Lei Cleven, Piet Janssen, Pierre van Thoor, Sjang Engelen, Math Verkuylen, Sjang Houben, Zef Cleven en de nuujevors Jo Muyris in 2018.

 

Noe zeen der luuj die gaon telle en dan tot de ondekking komme dat veer ein jaor te vruig ut 44 jaorig jubileum gevierd höbbeen denke : die nötte Foetelaers. Mer hiejin zulle veer uch ein hendje helpe.

Es veerteen daag veur de vastelaovend in 1950 alles klaor waor om vastelaovend te viere  ( en dat waor ‘t) is dit de eesjte vastelaovend in ‘t dörp gewaes mit ein vastelavesvereiniging zo es ’t omsjreve sjteit in de eesjte bepalinge oet 1950.

Zo kaum in 1951 de tweede vastelaovend, in 1952 de driejde en zo wieer tot in 1993 wooin de veerenveertigste vastelaovend gevierd woord.

Koomp ger der noew ondanks alle telle en reakene toch neit oet dan sjtaak der mer mit en maak uch gein kopbreakeriej dao euver, en denk mer: ’t zeen Foetelaers.

 

In 1960 woord ‘t 1 x 11 jaorig besjtaon gevierd mit Chrit I Reijnders es jubeleum Prins. In 1971 besjtong de Raod jaomer genoch noch mer oet ein paar lede zodat der dat jaor gein 22 jaorig jubeleum en geine vastelaovend gehauwte woord. Het jaor 1971 geit dan auch de gesjiedenis in es ’t Foeteljaor!

 

Vanaaf 1972 heat de vastelaovesvereiniging eigelijk nooits meer probleme gehad mit te min lede. In 1983 woord ‘t 3 x 11 jaorig besjtaon gevierd in de hal van Nic Bronneberg mit Wim I Wintraeken es jubeleum Prins, en in 1993 woord in de feestent veur de sjporthal ‘t 44 jaorig besjtaon gevierd mit jubeleumprins Ruud I Roufs veurop.

In 2004 waor het 55 jaorig jubeleum mit jubeleumprins Victor I Hennen  en vervolgens in 2015 ut 6 x 11 jaorig besjtaonsfees mit Jubeleumprins Jos Paes I.

CV de Foetelaers

info: secretaris@cvdefoetelaers.nl

adres: Haverterweg, Nieuwstadt

NicoleCoolenFotografie5653.jpg

Den mosse nao de Nuujsjtadt gaon (2019)

Meziek: Gerald Ahn & Wil Rijs

Teks: Gerald Ahn

Arrangement: Wil Rijs

bottom of page